WYSZUKIWANIE NA STRONIE

Niewydolność serca: przyczyny, współistniejące objawy

Co to jest puls w rozumieniu laika? Są to rytmiczne wstrząsy, które towarzyszą nam przez całe nasze życie. Jeśli dana osoba jest w miłości, albo wzbudzonych, szybkości tętna w górę, jeśli boi się drżeć w kolanach - jest spowolnienie, możemy usłyszeć na pierwszych stłumionych uderzeń serca wstrząsnąć i obserwować poszczególne części ciała, gdzie tętnice i żyły znajdują się w skórze najbliższego. Z medycznego punktu widzenia, który nie jest rozpatrywany od razu w tym wydaniu, puls jest ekspansją ścian naczyń krwionośnych, synchronicznie z biciem serca. Ta charakterystyka impulsu jest bardzo ważna, ponieważ jest bezpośrednio związana ze zmianami w układzie sercowo-naczyniowym.

deficyt rytmu serca

Norma lub patologia

Jeśli dana osoba odczuwa to za pomocą impulsudzieje się coś, co nie pasuje do zwykłego, zaczyna samodzielnie sprawdzać jego częstotliwość, to znaczy metodą obmacywania. W tym celu wystarczy przymocować dwa palce (środkowy i indeksowy) do miejsca, w którym pulsujące ściany naczyń włosowatych i żył są najbardziej słyszalne. Te miejsca to nadgarstek, obszar klatki piersiowej, gdzie znajduje się serce, szyja, świątynia. Jak tylko pierwszy charakterystyczny impuls został usłyszany, konieczne jest wykrycie czasu równego 60 sekund. Opierając się na wynikach prostego eksperymentu, który taktownie demonstruje, jaki rodzaj pulsu ma dana osoba, można znaleźć naruszenia w układzie sercowo-naczyniowym lub z ulgą zrozumieć, że ich nie ma. Oczywiście, jeśli znajdziesz jakiś problem, najlepiej skontaktować się z lekarzami, którzy przeprowadzą pełne badanie i, jeśli to konieczne, umieścić pacjenta w szpitalu.

jaki puls ma dana osoba?

Typowe nieprawidłowości w częstości akcji serca

Jeśli zajmujemy minutę na czas określony, stan organizmu zależy od liczby uderzeń w danym momencie.

  • Mniej niż 30 uderzeń - ten wskaźnik może wskazywać na blokadę przedsionkowo-komorową.
  • Około 40-60 uderzeń - dzwonek alarmowy, zapowiadający bradykardię zatokową lub blokadę przedsionkowo-komorową, któremu towarzyszy węzłowy rytm zastępczy.
  • 60-90 uderzeń to normalny rytm, który pokrywa się z częstością akcji serca.
  • 90-159 - tachykardia lub migotanie przedsionków.
  • 160-250 szok - bardzo poważnych objawów, które mogą powodować na skórę lub częstoskurcz węzłowy napadowy przedsionków i trzepotanie przedsionków w blok przedsionkowo-komorowy.
  • 251-350 strzałów - dość rzadkierytm tętna, wskazujący trzepotanie przedsionków z blokiem przedsionkowo-komorowym. Tacy pacjenci są z góry pokazywani w łóżku i leczeniu szpitalnym.

charakterystyka impulsu

Pojęcie deficytu tętna

Oprócz powyższych odchyleń od normy, może istnieć inny, często spotykany w praktyce medycznej. Takie objawy nazywane są „deficytem tętna”, lub jak to się nazywa „zespół Jacksona”. Samo ustalenie tego jest prawie niemożliwe. Aby to zrobić, potrzebujemy co najmniej dwóch osób, z których jedna rozważy tętno, a druga - rytm pulsu. Jeśli przez określony okres czasu serce bije bardziej lub mniej niż fale tętna, wówczas występuje niedobór tętna. Nie należy natychmiast uruchamiać alarmu i próbować leczyć się wszystkimi dostępnymi „środkami babci”, w tym „cudownymi” lekami i wywary z ziół. Od tego momentu musisz zwracać szczególną uwagę na swoje zdrowie i starać się wykorzenić patologię, aż osiągnie niepokojące rozmiary i nie doprowadzi więcej braci w postaci poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Przyczyny rytmu tętna

Podstawowa przesłanka tego, co się pojawiataka rozbieżność w ludzkim ciele jest złym działaniem serca, gdy ten organ, z jakiegoś powodu, wykonuje obowiązki przypisane mu przez naturę nieprawidłowo, wszędzie odbiegając od rytmu.

niedobór pulsu występuje, gdy

W tym przypadku porcje krwi pompowane przez główny mięsień ciała są nierówne, ich objętość nie jest pełna.
Jeśli skurcze serca są słabe, deficyt tętna często występuje u osób. może być inny wiek i płećprowokuje go również fakt, że przepływ krwi jest tak bezsilny, że nie dociera do naczyń włosowatych odległych od narządu. Mówiąc najprościej, bicie serca jest słyszane wystarczająco wyraźnie, aby je określić, i nie ma wibracji na nadgarstku lub szyi. Co robić, próbując uniknąć diagnozy „deficytu tętna”, jak ustalić, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia? Aby to zrobić, musisz uważnie monitorować ich zdrowie.

deficyt pulsu, jak określić

Specyficzne cechy naruszenia

Czasami z jednej strony rytm pulsu i jego siła mogąbyć wyższy (niższy) niż drugi. Jest to sygnał, że przepływ krwi natrafia na przeszkodę nie do pokonania, zdolną do osłabienia siły drgań wzdłuż ścian naczyń krwionośnych i naczyń włosowatych. Niedobór pulsu może być prekursorem do diagnozowania chorób, takich jak wzrost przedsionków lub ognisk guza.

Nieprawidłowy rozwój naczyń krwionośnych

Nie można dyskontować i genetycznieodchylenia, objawiające się nieprawidłową konfiguracją naczyń krwionośnych. Jednocześnie taka charakterystyka tętna towarzyszy osobie przez całe życie lub staje się bardziej wyraźna w średnim i starszym wieku.

Właściwe odżywianie i kanony zdrowiaStyl życia - są to dwa czynniki, które mogą zmienić się nie do poznania poza uznaniem, nawet jeśli deficyt pulsu stał się stałym towarzyszem. Dla tych, którzy kochają swoje ciało, nie ma barier, a ogromny potencjał zdrowia leży w każdym.

  • Ocena:  • Dodaj komentarz